Product aanmelden

Deze pagina is bedoeld voor uitgevers/aanbieders die hun (innovatieve) product willen aanmelden voor opname in deze website (de ‘Innovatie in onderwijs’-etalage).

Om voor opname in aanmerking te komen dient u uw product eerst aan te melden door het online aanmeldformulier in te vullen. Dit aanmeldformulier vindt u hier. Voor een toelichting op dit aanmeldformulier kunt u dit document gebruiken.

In het aanmeldformulier noteert u een aantal algemene gegevens betreffende uw product en geeft u een beschrijving/onderbouwing van de vernieuwende, grensverleggende aspecten binnen uw product.

De focus ligt hierbij op de volgende thema’s:

  • Adaptief/Maatwerk;
  • Games;
  • Vaardigheden;
  • Vakoverstijgend;
  • Voortgangsinformatie.

Op basis van het door u ingevulde aanmeldformulier zal een expertgroep een oordeel geven over het wel of niet toelaten tot de etalage.  Soms is het nodig dat de experts toegang krijgen tot uw product. Dit om uw beschrijving van uw product inhoudelijk te kunnen checken. Mocht de expertgroep oordelen dat het door u aangeboden product niet in aanmerking komt voor opname in deze etalage, dan wordt de afwijzing inhoudelijk gemotiveerd. Bij een positief oordeel wordt het innovatieve leermiddel met de beschrijving/onderbouwing in de ‘Innovatie in onderwijs’-etalage geplaatst.