MathPlus

  • Adaptief/Maatwerk
  • Voortgangsinformatie
  • Voortgezet Onderwijs

MathPlus is een wiskundemethode voor de onder- en bovenbouw van havo/vwo/gymnasium, gebaseerd op de vernieuwde eindexamenprogramma’s wiskunde. Het gaat hier om een zogenaamde MAX methode: een complete leeroplossing die voor een jaarbedrag per leerling de leraar ondersteunt in de dagelijkse lespraktijk. MAX is een mix van boek en digitaal, waarbij de online leeromgeving mogelijkheden biedt voor verwerking en verrijking van de leerstof, leren op maat en zelfstandig oefenen.
MathPlus biedt de lesstof aan op drie manieren: met uitleg, met voorbeelden of aan de hand van theorie. Ook kunnen leerlingen de lesstof zowel in het boek als in de online leeromgeving verwerken op drie niveaus. Leerlingen kunnen gebruikmaken van de vaardigheidstrainer om ongelimiteerd wiskundige vaardigheden te trainen. De trainer geeft hints, kijkt automatisch na en geeft feedback op tussenstappen.

Waarom is dit leermiddel innovatief?

Adaptief/maatwerk
MathPlus speelt in op de niveau- en tempoverschillen binnen de klas. In de online leeromgeving is een instaptoets opgenomen waarmee leerlingen kunnen toetsen in hoeverre ze de benodigde voorkennis hebben voordat ze aan een hoofdstuk beginnen. Ook is hier een oefentoets te vinden. De computer genereert aan het einde van het hoofdstuk een willekeurige set aan opdrachten, aansluitend bij het niveau van leerlingen. Op basis van dit resultaat zien ze waar ze nog meer aandacht aan moeten besteden.

Voortgangsinformatie
Het dashboard geeft direct inzicht in welke leerling extra aandacht nodig heeft, en op welk lesonderdeel hij of zij vastloopt. De digitale leeromgeving kijkt opdrachten automatisch na en stelt leerlingen ook in staat antwoorden zelf te controleren.

Heeft u ervaring met dit product

Plaats een referentie!

Heeft u nog vragen?

Meer informatie


Productsite
http://www.mathplus.nl

Website aanbieder
http://www.malmberg.nl