Summar.io

  • Adaptief/Maatwerk
  • Vakoverstijgend
  • Voortgangsinformatie
  • Voortgezet Onderwijs

Summar.io is een digitaal leerplatform voor gepersonaliseerd, zelfsturend leren. De wereld om ons heen is voortdurend aan het veranderen. Dit stelt telkens veranderende eisen aan (toekomstige) burgers. Met name het vermogen om te blijven leren is van groot belang. Summar.io gelooft dat het vermogen om te leren, af te leren en opnieuw te leren de sleutel zal zijn tot succes.

Waarom is dit leermiddel innovatief?

Adaptief/maatwerk
Summar.io gaat ervan uit dat iedere leerling het beste gedijt bij een eigen, gepersonaliseerde leerroute. Elke leerroute kan inspelen op individuele leerdoelen, verlangens en voorkeuren. Dit zorgt voor een motiverende en uitdagende leerervaring. Daarnaast kunnen docenten nieuwe leerstof toevoegen of bestaande leerstof aanpassen. Ook de volgorde waarin leerstof wordt aangeboden is aanpasbaar.

Voortgangsinformatie
Docenten en leerlingen gebruiken leerlijnen om te zien wat er is gedaan en welke resultaten zijn behaald. Daarnaast kunnen docenten de door Summar.io gegenereerde aanbevelingen gebruiken om de leerroute van leerlingen te optimaliseren.

Vakoverstijgend
De innovatie van Summar.io komt tot uiting doordat het lesmateriaal van verschillende bronnen en leveranciers combineert tot één gepersonaliseerd, samenhangend aanbod. Hierbij is het aanpassen en toevoegen van methodes mogelijk. Het is daarom niet alleen adaptief, maar ook vakoverstijgend.

Heeft u ervaring met dit product

Plaats een referentie!

Heeft u nog vragen?

Meer informatie


Website aanbieder
https://www.summario.com/nl/