Bettermarks wiskunde

  • Adaptief/Maatwerk
  • Voortgangsinformatie
  • Voortgezet Onderwijs

Bettermarks wiskunde biedt een volledig doorlopende leerlijn in de onderbouw vmbo-bk en vmbo- kgt/havo, havo en vwo (inclusief tweetalig onderwijs). Het materiaal is als webversie en als app voor iPad en Android tablet beschikbaar. De methode richt zich op het individuele leerproces van de leerling, waarbij oefenen centraal staat. De methode is oorspronkelijk in Duitsland ontwikkeld en door een team van Nederlandse docenten aangepast aan de Nederlandse didactiek en het Nederlandse curriculum.

Waarom is dit leermiddel innovatief?

Adaptief/maatwerk
Via de onderliggende algoritmes worden hiaten bij leerlingen gedetecteerd en krijgen ze automatisch opgaven toegewezen om die hiaten weg te werken. Dit gebeurt zowel tijdens toetsen, maar ook tijdens het normale huiswerk. Docenten kunnen gemakkelijk (extra) werk toewijzen aan leerlingen die extra uitdaging/ondersteuning nodig hebben. Leerlingen kunnen ook op eigen initiatief aan het werk in andere niveaus.Daarnaast kunnen leerlingen dezelfde opgaven herhalen omdat er voortdurend nieuwe opgaven worden gegenereerd.

Voortgangsinformatie
De docent kan te allen tijde de voortgang, de resultaten en aantal herhalingen zien en op die manier het leerproces volgen, zowel van individuele leerlingen als van de klas als geheel. Alle activiteit wordt in Bettermarks gedocumenteerd, waardoor de docent kan sturen op het leerproces. Middels het dashboard ziet de docent in één oogopslag hoe het huiswerk gemaakt is, welke onderwerpen moeilijk waren voor de klas, welke leerlingen hiaten hebben en welke extra werk hebben gedaan. De leerling kan te allen tijde zijn eigen voortgang en resultaten zien. Daarnaast is er een duidelijk overzicht van de hiaten en kan de leerling deze wegwerken op een geschikt moment.

Heeft u ervaring met dit product

Plaats een referentie!

Heeft u nog vragen?

Meer informatie


Website aanbieder
http://nl.bettermarks.com/wiskunde/