Stercollecties

  • Adaptief/Maatwerk
  • Vaardigheden
  • Voortgezet Onderwijs

Stercollecties zijn open digitale leerlijnen voor het vo, ontwikkeld door docenten en redacteurs. Ze sluiten aan bij de landelijke en wettelijke kaders, zoals kerndoelen en eindtermen. Het leermateriaal is actueel, multimediaal en op maat in te zetten. Vanaf 2015 zijn er volledig arrangeerbare versies. De Stercollecties kunnen als aanvulling op bestaand lesmateriaal dienen, of als basis om een methode te vervangen, en kunnen in verschillende platformen worden ingelezen.
Het online leermateriaal van VO-content is open. Wanneer een school deelneemt krijgen docenten exclusief toegang tot het docentenmateriaal en de toetsen van de Stercollecties, Eindexamensite.nl, Rekensite.nl en OefenprogrammaEngels.nl. Door deel te nemen investeert de school mee in de ontwikkeling en het onderhoud van het leermateriaal.
VO-content is een stichting zonder winstoogmerk.

 

Waarom is dit leermiddel innovatief?

Adaptief/Maatwerk

De Stercollecties zijn volledig aanpasbaar en flexibel te gebruiken ongeacht niveau, leerjaar, platform of device. Het materiaal bestaat uit een structuur van bouwstenen die in een leerlijn zijn geordend. Een aantal Elo's biedt de Stercollecties geïntegreerd aan. Zo kunnen leerlingen worden gevolgd en kan het leermateriaal worden aangepast. Er kan worden gedifferentieerd naar niveau, lesstof, tempo en belangstelling.

21ste eeuwse vaardigheden

Elk Stercollectie-thema sluit af met een eindopdracht waarin leerlingen werken aan de 21ste eeuwse vaardigheden. Zie 21st-century-skills-in-de-stercollecties

Heeft u ervaring met dit product

Plaats een referentie!

Heeft u nog vragen?

Meer informatie


Website aanbieder
http://www.stercollecties.nl