Stap in de wereld

  • Primair Onderwijs
  • Vakoverstijgend
  • Voortgezet Onderwijs

Stap in de wereld is een spel voor leerlingen vanaf groep 6 van het (speciaal) basisonderwijs tot en met leerlingen uit het v(s)o die worden voorbereid op de overstap naar een andere school. Het spel biedt materialen om leerlingen spelenderwijs meer grip te laten krijgen op hun gedrag. Hierdoor worden zij zelfstandiger en zijn zij beter voorbereid op de overstap.

De gratis te downloaden film laat leerlingen zien wat er van hen wordt verwacht in de brugklas van een regulier vmbo, zowel wat sociaal gedrag betreft, als op het gebied van leren en werkhouding. Tijdens het spel oefenen leerlingen met vaardigheden, gekoppeld aan de leerlijnen Leren leren en Sociaal gedrag. Leraren krijgen zo zicht op welke leergebiedoverstijgende vaardigheden leerlingen zich al hebben ontwikkeld en welke ondersteuning er nog nodig is.

In de gratis te downloaden Handreiking voor leraren staan, naast een theoretische achtergrond, praktische tips hoe met de materialen aan de slag te gaan.

 

Waarom is dit leermiddel innovatief?

Vakoverstijgend

Tijdens het spelen van het spel oefenen leerlingen leergebiedoverstijgende vaardigheden, zoals samenwerken, zelfregulatie, zelfstandig werken en feedback geven. Vaardigheden die zij nodig hebben bij de overstap naar een andere school.

Aan het oefenen van deze vaardigheden komen leraren vaak niet toe. Het spel biedt daarom een oefensituatie voor leerlingen, die naast plezier beleven ook belangrijke competenties verwerven.

Heeft u ervaring met dit product

Plaats een referentie!

Heeft u nog vragen?

Meer informatie


Website aanbieder
http://www.cedgroep.nl/stapindewereld