Maakotheek

  • Adaptief/Maatwerk
  • Primair Onderwijs
  • Vaardigheden
  • Vakoverstijgend

Stichting Maakotheek helpt scholen om wetenschap & technologie een plek te geven in de organisatie en het curriculum. Er worden complete pakketten (abonnementen) met spullen, onderwijs/coaching en service aangeboden, en ook workshops voor leerkrachten.
Maakotheek brengt op een laagdrempelige wijze moderne technologie naar de scholen en laat zien hoe deze ingezet kan worden in vakken als taal, rekenen en aardrijkskunde. Door de combinatie van visie en filosofie, onderwijs en service onderscheidt Maakotheek zich.
Maakotheek richt zich ook op het ontwikkelen van onderzoekend en ontwerpend leren. Het doel is om wetenschap & technologie op school leuk te maken. Om leerlingen klaar te maken voor een toekomst die technischer is, en om scholen te ontzorgen en om kwaliteit en continuïteit te borgen.
Maakotheek is een stichting zonder winstoogmerk.

Waarom is dit leermiddel innovatief?

Adaptief
Maakotheek begeleidt scholen op een vraaggestuurde wijze. Wetenschap & techniek worden verbonden met andere vakken. De scholen mogen zelf aangeven voor welke groepen en met welke vakken zij graag een verbinding maken. In tegenstelling tot voorgeschreven standaardlessen maakt Maakotheek lessen samen met de leerkrachten, zodat deze aansluiten bij het onderwerp dat op dat moment in de klas behandeld wordt, en eventueel bij de methode die gebruikt wordt.

21e eeuwse vaardigheden
De begeleiding van Maakotheek richt zich op het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden. Naast generieke vaardigheden wordt er actief en bewust gestuurd op het gebruiken van 21e eeuwse vaardigheden (digitale geletterdheid, maar ook samenwerken, probleem oplossen etc.).

Vakoverstijgend
Maakotheek helpt leerkrachten om de geleverde technische middelen (MakeyMakey, 3Dprinter, robots etc.) ook in te zetten in vakoverstijgende lessen. Bijvoorbeeld bij taalopdrachten met de robot, het 3D printen van letters voor een gedicht, en het maken van een rekenspel.

Heeft u ervaring met dit product

Plaats een referentie!

Heeft u nog vragen?

Meer informatie


Website aanbieder:
http://www.maakotheek.nl