Briter

  • Adaptief/Maatwerk
  • Primair Onderwijs
  • Voortgangsinformatie

Briter is een persoonlijke, digitale leer- en ontwikkelomgeving voorzien van koppelingen en tools. Met deze tools kan de leerkracht elke leerling een persoonlijk leerpad, in de vorm van een educatieve ruimtereis, aanbieden. Daarbij worden kennis- en talentontwikkeling zo goed mogelijk benut.
Met een persoonlijke code kan de leerling direct inloggen op de juiste (stam)groep, unit, werkplein of workshop. Briter werkt platformonafhankelijk en kan op elk apparaat worden gebruikt, ook buiten de (m)uren van de school.
Briter School is gratis uit te proberen voor alle basisscholen.

Waarom is dit leermiddel innovatief?

Adaptief
Leerkracht en leerling nemen samen de regie over de persoonlijke leerpaden door het gezamenlijk plannen van ‘moet- en mag-taken’. De leerkracht plant de dagtaken vooraf in en de leerling vult deze aan met de taken uit de vrije onderdelen.
Briter geeft ook suggesties uit beschikbare lesmaterialen. Op basis hiervan kan een individueel leerplan worden gemaakt en materiaal worden klaargezet in de takenplanner. De leerling kan vervolgens aan deze taken werken, óók buiten de (m)uren van de school.

Voortgangsinformatie
Met Briter krijgt de leerkracht zicht op de ontwikkeling van een individuele leerling, een subgroep of de gehele klas. Na inloggen volgt direct het groepsoverzicht. Op basis hiervan kan worden bepaald wat er moet gebeuren: de uitleg herhalen, nogmaals oefenen of juist in een hoger tempo door de stof heen gaan. Dit kan zowel op individueel- als op groepsniveau.
Briter biedt leerlingen een weekoverzicht van geplande dagtaken middels de agendafunctie. De leerling kan de vrije taken inplannen op de gewenste dag en het gewenste tijdstip. Na het verwerken van de taak kan hij/zij het bewijsstuk inleveren. De leerling bouwt zo aan een eigen digitaal portfolio.

Heeft u ervaring met dit product

Plaats een referentie!

Heeft u nog vragen?

Meer informatie


Productsite
http://www.briter.nl