ZuluConnect

  • Adaptief/Maatwerk
  • Primair Onderwijs
  • Vakoverstijgend
  • Voortgezet Onderwijs

ZuluConnect biedt een persoonlijke leeromgeving voor individuele leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs. Het product omvat tools, vragen, opdrachten, foto’s en video’s, met schrift- en spraakherkenning.
ZuluConnect zorgt tevens voor connectiviteit door single-sign-on tussen Office 365, G-suite for education, ZuluConnect en Basispoort. Het stelt scholen/instanties in staat om het onderwijs flexibel te organiseren en efficiënt in te richten.
Binnen de ZuluStore kunnen auteurs de content zelf plaatsen en prijzen tegen een verdienmodel.

Waarom is dit leermiddel innovatief?

Adaptief/Maatwerk
Met ZuluConnect kunnen er tot op leerlingniveau gepersonaliseerde leerlijnen worden uitgezet. Met behulp van de editor kunnen docenten niet alleen eigen content maken, maar ook gebruik maken van meer dan 60 verschillende typen vragen die zijn toe te voegen binnen de content. Deze vragen zijn ook als toets te gebruiken buiten de content. De docent kiest de wijze waarop hij dat in zijn dashboard wil zien.

Vakoverstijgend
Door onderdelen en modules apart in de store te zetten en te metadateren kan content over verschillende vakken heen wordt geplaatst en gebruikt. Op deze wijze kan in het po gebruik gemaakt worden van content bedoeld voor de brugklassen, en kunnen leerlingen met achterstanden in de brugklassen terug vallen op de methodes die ze kennen vanuit de basisschool.

Heeft u ervaring met dit product

Plaats een referentie!

Heeft u nog vragen?

Meer informatie


Productsite
https://zuluconnect.net