Plannex21

  • Primair Onderwijs
  • Vaardigheden
  • Vakoverstijgend

Plannex21 is een online platform voor verrijkings- en vaardighedenonderwijs. Het biedt een oplossing voor passend (vaardigheden)onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Waarom is dit leermiddel innovatief?

21e eeuwse vaardigheden

Plannex21 integreert alle 21e eeuwse hoofd- en deelvaardigheden in haar platform, voorzien van omschrijvingen voor leerkrachten om deelvaardigheden te leren herkennen bij een leerling. In de bibliotheek is het mogelijk projecten te selecteren op vaardigheid, zodat gericht gewerkt kan worden aan vaardigheden. Bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van computational thinking met behulp van Scratch en html. Of juist de ontwikkeling van kritisch denken en redeneren met Logica-projecten. Niet alleen achter de computer, maar ook in het werkveld. Zo werken leerlingen aan mediawijsheid en digitale geletterdheid als zij een echte ondernemer helpen met een vraagstuk voor het project 'Onderneem!' De vaardighedenontwikkeling van leerlingen is te volgen, te begeleiden en te beoordelen door de leerkracht, en wordt bovendien in grafiek weergegeven in het digitaal portfolio.

Vakoverstijgend

Het platform bevat projecten binnen alle vakgebieden, waarbij meerdere vakgebieden in één project aan bod komen.

Heeft u ervaring met dit product

Plaats een referentie!

Heeft u nog vragen?

Meer informatie


Productsite
http://www.plannex.nl