Veilig Leren Lezen

  • Adaptief/Maatwerk
  • Primair Onderwijs

Veilig leren lezen biedt software waarmee leerlingen technisch lezen en spellen, begrijpend lezen, woordenschat en leesbevordering kunnen oefenen.
Het systeem verzamelt kennis vanuit de oefen- en toetsresultaten en kiest vervolgens met welk onderdeel de leerling verder gaat oefenen.
Dankzij een beloningssysteem binnen het programma worden de leerlingen gestimuleerd. Met bepaalde oefeningen kan een leerling dubbele punten winnen. Ook zijn er grappige animaties als beloning.
In de ‘Leerkrachtassistent’ kan de leerkracht gedetailleerd de voortgang en toetsresultaten per leerling bekijken.
Het programma biedt ook een versie voor thuis.

Waarom is dit leermiddel innovatief?

Adaptief/maatwerk
Veilig leren lezen analyseert de leesontwikkeling van iedere leerling vanuit de oefen- en toeetsresultaten. Per onderdeel worden basisoefeningen gekozen waarmee leerlingen verder gaat oefenen.
Verdere differentiatie is mogelijk door extra keuzeoefeningen. Hier komen bijvoorbeeld letters en uitdagender woordtypen aan bod waarmee nog niet eerder is geoefend.

Heeft u ervaring met dit product

Plaats een referentie!